En cas de que vegi l’hotel ple , els oferim dormir als apartaments amb les mateixes condicions que a la fonda . Excepte ponts i mes d’agost .